U tempu

U  tempu  passa, e  nuddu  o  po  firmari

pensu  a  quann’era  picciriddu

e  mi  pari  aieri

Pensu  a  quantu  cosi  ,vulissi  ancora  fari

Pero’ u pisu  di  l’anni,  si  veni  a  caricari

Pensu  ancora  a  quannu  aveva  trent’anni

ca  isava  u  munnu  ogni  mumentu

uora  inveci  ogni  muvimentu

diventa  peggiu  dun  turmentu

Pensu  puru,  ca  a  stu  puntu

E’  inutili  rimurginari

Percio’ nun  mi  resta  ca  ringraziari

u Padre  Eternu ,ca  finu a  stu  mumentu

Mi   duna  a   forza   di   farimi   campari.

Torna Sù